• Đặt cọc tối thiểu 50 triệu/căn. 
 • Đủ cọc 100 triệu/căn.
 • Tiến độ Mini Hotel:
 • Trong vòng 07 ngày kể từ ngày được xác nhận mua: đóng 20% giá trị mini hotel (Đất+Xây) và ký HDV
 • Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HDV: đóng 10% giá trị mini hotel (Đất+Xây)
 • Trong vòng 240 ngày kể từ ngày ký HDV: đóng 10% giá trị mini hotel (Đất+Xây)
 • Tiến độ Shophouse:
 • Trong vòng 07 ngày kể từ ngày được xác nhận mua: đóng 20% giá trị mini hotel (Đất+Xây) và ký HDV
 • Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HDV: đóng 10% giá trị shophouse (Đất+Xây)
 • Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HDV: đóng 10% giá trị B shophouse (Đất+Xây)
 • HTLS 0% 12 tháng đối với shop
 • HTLS 0% 18 tháng đối với mini hotel
 • Thời gian ký Hợp đồng mua bán dự kiến tháng 11/2020.